У цій статті:

Угода Користувача

Загальні умови та предмет Угоди Користувача

Адміністратором даного веб-сайту є компанія WePlay Esports Media, Inc.

Ця Угода Користувача є договором публічної оферти, який встановлює та регулює відносини між Адміністратором веб-сайту та Користувачем щодо власне користування веб-сайтом та інших питань. Відвідуючи веб-сайт, Користувач свідчить про ознайомлення з даною Угодою Користувача та надає згоду на беззастережне виконання її положень. Адміністратор здійснює управління, підтримку та інформаційне наповнення веб-сайту.

Якщо Користувач не хоче виконувати певний пункт даної Угоди Користувача, він не повинен відвідувати та/або користуватися веб-сайтом.

Адміністратор залишає за собою право час від часу вносити зміни/оновлення до Угоди Користувача, які вступають в силу з дати опублікування нової редакції Угоди Користувача. Таким чином, Користувач час від часу повинен знайомитися із можливими оновленнями цієї Угоди Користувача.

Призначення веб-сайту

Веб-сайт у першу чергу призначений для презентації компанії WePlay Esports Media, Inc. потенційним бізнес-партнерам та позиціонування компанії як кіберспортивного турнірного оператора, виробника високоякісного кіберспортивного медійного контенту, тобто є В2В-орієнтованим.

Інші користувачі також можуть знайти багато цікавих новин, інтерв’ю, публікацій на тему розвитку та тенденцій у кіберспортивній індустрії.

Користувачі веб-сайту, які зацікавлені у:

 • співпраці та/або з’ясуванні окремих питань,
 • отриманні акредитації на кіберспортивні заходи бренду WePlay Esports,

можуть надіслати свої контактні дані для зворотного зв’язку через спеціальну форму на веб-сайті.

Доступ до веб-сайту є недоступний для таких країн світу та територій: Ісламська Республіка Афганістан, Республіка Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Республіка Куба, Ісламська Республіка Іран, Республіка Ірак, Корейська Народно-Демократична Республіка, Ліванська Республіка, Держава Лівія, Федеративна Республіка Сомалі, Республіка Судан, Дарфур, Республіка Південний Судан, Сирійська Арабська Республіка, Боліваріанська Республіка Венесуела, Єменська Республіка, Зімбабве, Республіка Нікарагуа, Республіка Малі, Автономна Республіка Крим, окуповані території Донецької та Луганської областей України.

Адміністратор залишає за собою право час від часу змінювати об’єм, якісний та/або кількісний набір контенту або функціональні характеристики веб-сайту.

Користувацький інтерфейс веб-сайту доступний у кількох мовних версіях. Основна мова веб-сайту – англійська. Можлива ситуація, якщо на пристрої Користувача обрана інша мова, ніж та, якою повинен завантажуватися веб-сайт за замовчуванням відповідно до геолокації Користувача, або, якою Користувачеві найбільш комфортно користуватися, Користувач може змінити мову інтерфейсу веб-сайту у налаштуваннях, обравши необхідну серед доступних мов.

Якщо Користувач вперше відвідує веб-сайт і в налаштуваннях обирає іншу мову для користування, ніж та, якою веб-сайт був завантажений за замовчуванням вперше, то при наступному відвідуванні веб-сайту він буде завантажений тією мовою, яка була обрана Користувачем у налаштуваннях під час останньої сесії.

Заборонено для дітей

Даний веб-сайт може використовуватися/відвідуватися виключно Користувачами, які досягли віку 13 років. Якщо Адміністратор виявить, що йому була надіслана будь-яка персональна інформація особою, яка не досягла 13 років, така інформація буде негайно видалена Адміністратором.

Інтелектуальна власність

Весь аудіовізуальний контент / фотоматеріали (надалі – «медіаматеріали»), які доводяться до загального відома Користувачу за допомогою веб-сайту, та всі виключні майнові права інтелектуальної власності на них, у тому числі, але не виключно: авторські права, Tvod-права, EST (у тому числі Internet Downloading) права, Svod-права, Fvod-права та Advod-права; Nvod-права; Mobile-права, кінотеатральні права – театральні, не театральні, права публічного відео; оплатні права за перегляд – residential PayPerView rights; оплатні ТВ-права – права на цифрове наземне оплатне ТБ, кабельне оплатне ТБ, супутникове оплатне ТБ, catch-up оплатне ТБ, базове платне ТБ, преміум оплатне ТБ; безоплатні права ТБ – права на безоплатне цифрове наземне ТБ, кабельне безоплатне ТБ, супутникове безкоштовне ТБ, catch-up безкоштовне ТБ, права на ретрансмісію належать виключно Адміністратору.

Адміністратор надає Користувачу невиключне, відкличне, незалежно від територій світу, без додаткової сплати роялті право на користування медіаматеріалами шляхом завантаження та розміщення на своїх ресурсах в мережі Інтернет, друкованих виданнях, виключно з ілюстративною метою для висвітлення тих чи інших подій, новин у сфері кіберспорту, спорту, бізнесу. Такі медіаматеріали, дозволені до поширення згідно з правилами, встановленими у цьому пункті, розміщуються у розділі «Press-room». Розміщення таких медіаматеріалів на ресурсах в мережі Інтернет вважається належним, якщо Користувач робить відповідне позначення «Фото/відео використане із сайту weplayholding.сom». Якщо на веб-сайті у розділі «Press-room» відповідне фото/відео матиме назву, в такому разі назву відповідного медіаматеріалу також потрібно вказати.

Користувачеві заборонено:

 • вносити будь-які зміни в медіаматеріал, які змінюють або спотворюють дійсну суть про осіб, події, факти, які відображені в медіаматеріалі;
 • адаптувати, перекладати іншими мовами/діалектами світу, об’єднувати між собою медіаматеріали;
 • використовувати будь-які боти, додатки для пошуку та/або витягнення інформації з веб-сайту;
 • використовувати медіаматеріали з будь-якою комерційною метою (продаж, здавання в субліцензію, обмін, внесення до статутного капіталу тощо), використання для рекламної/спонсорської інтеграції знаків для товарів та послуг, власне товарів/робіт/послуг третіх осіб, фірмових найменувань тощо;
 • використовувати медіаматеріали для створення похідних об'єктів права інтелектуальної власності;
 • використовувати медіаматеріал для поширення будь-якої недостовірної, спотвореної, неперевіреної інформації, інформації, яка може ввести в оману користувачів Інтернету;
 • використовувати окремі складові елементи медіаматеріалів окремо від самого медіаматеріалу (наприклад, музику окремо від відеоряду, або зображення певної особи з фотографії окремо від фотографії).

Користувач несе відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності Адміністратора та/або за будь-яке порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.

Для отримання дозволу на використання медіаматеріалів для будь-якої іншої мети та/або на будь-яких інших умовах Користувачеві необхідно звернутися до Адміністратора за отриманням письмового дозволу.

Всі інші об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема, але не виключно: знаки для товарів та послуг, логотипи, комерційні назви, тексти новин/публікацій/інтерв'ю, фотографії, зображення фізичних осіб, графічні зображення, дизайн, ескізи, айдентика тощо, які знаходяться на веб-сайті, але не в розділі «Press-room», належать на праві власності або на праві користування (згідно з відповідними ліцензійними договорами) Адміністратору та не можуть використовуватися Користувачами жодним чином незалежно від мети такого використання.

Веб-сайт, який має об’єктивно виражену форму певного комп’ютерного коду, також є об’єктом права інтелектуальної власності. Всі права інтелектуальної власності на веб-сайт як об'єкт авторського права належать Адміністратору. Користувачу забороняється будь-яким способом втручатися в комп’ютерний код веб-сайту, намагатися пошкодити встановлені системи захисту. Виявлення Адміністратором будь-якої спроби здійснити такого роду дії можуть бути розцінені Адміністратором як намагання завдати шкоди Адміністратору та/або веб-сайту та будуть підставою для негайного ініціювання початку внутрішнього розслідування інциденту з наступним можливим зверненням до відповідних правоохоронних органів із метою притягнення Користувача до відповідальності.

Надсилаючи через канал зворотного зв’язку активні посилання на свої матеріали (статті, публікації, інтерв’ю) та/або безпосередньо самі текстові матеріали, Користувач надає Адміністратору безстрокове, неексклюзивне, незалежно від територій світу та без додаткової оплати право на демонстрацію, розповсюдження, публічний показ та використання будь-яким чином таких матеріалів. Надсилаючи Адміністратору матеріали Користувача, останній гарантує та підтверджує, що у достатній мірі володіє правами власності та/або користування на такі матеріали як об’єкти права інтелектуальної власності, і використання Адміністратором таких об’єктів права інтелектуальної власності не порушуватиме прав третіх осіб на них.

Права Адміністратора

Окрім будь-яких інших прав Адміністратора, що викладені у різних розділах цієї Угоди Користувача, Адміністратор має наступні права:

 • у будь-який час вносити будь-які зміни на власний розсуд до будь-якої частини функціонування веб-сайту та/або контенту та/або цієї редакції Угоди Користувача;
 • надсилати повідомлення на електронну пошту Користувача, яку Користувач надав Адміністратору: а) з метою отримання новин; б) з метою зворотнього зв'язку, суть яких може мати: (і) характер новин; (ii) підтримки партнерських відносин або повідомлення про якусь дію (наприклад, підтвердження акредитації на кіберспортивний захід); (іii) іншого змісту повідомлення, у тому числі змішаного характеру.
 • час від часу або на постійній основі розміщувати на веб-сайті рекламні або спонсорські прояви/інтеграції;
 • доводити медіаматеріали до загального відома Користувачу “as is”, тобто зі збереженням всіх рекламних та спонсорських інтеграцій, які мали місце під час запису прямого ефіру тієї чи іншої кіберспортивної події, інтерв’ю або шоу;
 • доводити текстовий/аудіо контент до загального відома Користувачу “as is”, тобто тією мовою, якою коментувалась/проводилась кіберспортивна подія, інтерв’ю або шоу;
 • у будь-який час здійснювати необхідні оновлення, технічні виправлення та усунення недоліків в роботі веб-сайту, що може призвести до тимчасової відсутності доступу до веб-сайту та/або контенту та/або медіаматеріалів;
 • обмежити доступ до веб-сайту або окремого контенту для Користувачів певних країн/юрисдикцій з огляду на вимоги місцевого законодавства.

Адміністратор зобов’язаний:

 • докладати максимально розумних та доступних зусиль щодо збереження персональних даних Користувача та попередження їх витоку або несанкціонованого доступу до них третіх осіб.

Права і обов’язки Користувача

Окрім будь-яких інших прав Користувача, що викладені у різних розділах цієї Угоди Користувача, Користувач має наступні права:

 • використовувати медіаматеріали на умовах, викладених у даній Угоді Користувача;
 • припинити користуватися веб-сайтом у будь-який час за власним переконанням.

Окрім будь-яких інших обов’язків Користувача, що викладені у різних розділах цієї Угоди Користувача, Користувач зобов’язаний:

 • користуватися веб-сайтом виключно в порядку та на умовах, які викладені у цій Угоді Користувача;
 • не надсилати Адміністратору через канал зворотного зв'язку будь-який текстовий, графічний, аудіоконтент, та/або аудіовізуальні матеріали, які належать будь-яким третім особам, та на використання яких у Користувача немає відповідних прав або ліцензій;
 • не намагатися будь-яким чином встановлювати/завантажувати на веб-сайт шкідливі, шпигунські програми, віруси, не намагатися технічними способами тощо;
 • не намагатися будь-яким чином призвести до збою в роботі веб-сайту та/або системі його захисту;
 • не передавати, не субліцензувати, жодним чином не відчужувати за плату або без третім особам права та обов’язки за цією Угодою Користувача. Будь-яка така дія буде недійсною та не породжуватиме жодних правових наслідків для Адміністратора та Користувача з моменту її вчинення;
 • якщо Користувач не досяг віку 13 років, користування веб-сайтом не допускається;
 • відповідальність за всі дії у відношенні неналежного користування веб-сайтом та/або медіаматеріалами та/або іншими об'єктами права інтелектуальної власності несе Користувач;
 • Користувачу забороняється будь-яким чином та для будь-якої мети здійснювати збір контактних даних, у тому числі персональної інформації інших Користувачів яку вони надали через веб-сайт.

Персональні дані Користувача

Порядок збору, обробки, мети використання персональних даних Користувача на веб-сайті, передачі їх третім особам, права Користувача щодо його персональних даних та способи їх реалізації регулюються “Політикою конфіденційності”.

Обмеження відповідальності Адміністратора

Весь контент та веб-сайт загалом доступні Користувачу за принципом “as is”, і Адміністратор не надає жодних гарантій та переконань щодо них.

Адміністратор не несе відповідальності за використання веб-сайту особою, яка не досягла віку 13 років. Якщо Адміністратор дізнається, що певний Користувач, який не досяг віку 13 років, надіслав свої контактні (персональні) дані через канал зворотного зв'язку, Адміністратор у найкоротші розумні строки вчиняє дії щодо видалення таких даних.

Адміністратор не несе відповідальності за зміст, достовірність рекламних/спонсорських матеріалів, розміщених на веб-сайті, та за якість товарів/послуг, що рекламуються.

Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за можливі технічні дефекти/збої/неполадки програмного забезпечення, що призводять до неналежної роботи веб-сайту, які можуть бути викликані як недоліками на стороні Адміністратора, так і недоліками на стороні Інтернет-провайдера, сервер-провайдера тощо.

Адміністратор не несе відповідальності за ресурси третіх осіб та їх вміст, посилання на які можуть бути розміщені на веб-сайті. Будь-які переходи Користувачем на такі ресурси за посиланнями здійснюються на власний ризик Користувача.

Адміністратор не несе жодної відповідальності за збитки, будь-яку пряму та/або непряму шкоду, у тому числі, але не виключно – майнову, матеріальну, моральну шкоду Користувача, у тому числі можливу шкоду, пов'язану із відмовою в акредитації Користувача на будь-який кіберспортивний захід.

Якщо Адміністратор, працівник або підрядник Адміністратора, будь-яка афілійована особа Адміністратора отримає претензію від третіх осіб стосовно використання Користувачем медіаконтенту або інших об’єктів права інтелектуальної власності, які першочергово розміщені на веб-сайті, Користувач зобов’язується одноособово та за свій рахунок, без залучення Адміністратора, врегулювати такий спір, у тому числі із залученням професійної юридичної допомоги, відшкодувати можливі понесені витрати за причетність до такого спору.

Інші положення

Угода Користувача укладається на невизначений термін та поширюється на всіх Користувачів, які здійснюють фактичне використання веб-сайту.

Дана Угода Користувача складена відповідно до законодавства штату Делавер, США та федерального законодавства США без будь-якої іншої колізійної прив’язки/принципів міжнародного приватного права.

Будь-які спори між Адміністратором та Користувачем, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, будуть передані на розгляд та остаточне врегулювання відповідними судами штату Делавер, США.

Якщо суд визнає будь-яку частину (пункт та/або розділ) цієї Угоди Користувача недійсною, недійсність такої частини не тягтиме за собою автоматичну недійсність інших положень Угоди Користувача.

Якщо Адміністратор не користується будь-яким правом, наданим йому цією Угодою Користувача, це жодним чином не свідчить про його відмову від такого права.

Нумерація пунктів, розділів здійснена виключно для зручності, і будь-який технічний одрук при посиланні на той чи інший пункт/розділ не може братися до уваги при системному тлумаченні умов Угоди Користувача або впливати на дійсні правовідносини Адміністратора і Користувача.

Дата: 1 травня 2021 року